Homo Qualitas Consultoria

Home » Catàleg de Serveis » Seguiment de la Gestió d'Obres de la Construcció

Seguiment de la Gestió d'Obres de la Construcció

Realització d'activitats de suport al Sistema de Gestió segons les normes de Qualitat, Gestió Ambiental i Seguretat en el Treball i/o Requisits de la Direcció Tècnica de l'Obra