Homo Qualitas Consultoria

Home » Catàleg de Serveis » Llicència Ambiental

Llicència Ambiental

Gestió i Realització de l'Avaluació Ambiental prèvia a la consecució de la Llicència d'Activitats d'una nova empresa o renovació i adequació de la Llicència Ambiental existent

Aquests requisits apliquen a totes les empreses d'activitat industrial i de serveis, constituïdes en l'àmbit de Catalunya segons la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental.